Kvalifikace odpovědných pracovníků

Odborná způsobilost

Za výpočetní práce odpovídají Ing. Miroslav Kábrt a Ing. Petr Kábrt.

Výsledky jejich práce je možné vidět na vědecké a publikační činnosti i realizovaných projektech.

Ing. Miroslav Kábrt

1982–1987
ČVUT Praha, fakulta strojní, katedra letadel, obor stavba letadel
1987–1990
pracovník oddělení pevnosti Aero Vodochody
od r. 1990
soukromý podnikatel a spolumajitel firem Vanessa plus, spol. s r. o. a Vanessa Air, spol. s r. o.

Ing. Petr Kábrt

1985–1991
studium na VUT Brno, fakulta strojní, katedra letadel, obor stavba letadel
1991–1997
pracovník konstrukce letadel Orličan Choceň
od r. 1990
spolumajitel firem Vanessa plus, spol. s r. o. a Vanessa Air, spol. s r. o.

Vědecká a publikační činnost

Miroslav Kábrt
Výpočet malého kompozitového letounu systémem MSC Nastran.
Časopis CAD. XXXX 1998, roč. XXXX, č. XXXX, s. XXXX
Miroslav Kábrt
Pevnostní výpočty malých letounů.
Příručka. Praha: LAA ČR. 1999
Miroslav Kábrt, Jaroslav Juračka
Srovnání výpočtu celokompozitového letounu systémem MSC Nastran s experimentem.
in Uživatelská konference 2000 MSC.Software s. r. o. — sborník. 1. vyd. Brno: MSC.Software s. r. o., 2000. ISBN 80-238-5454-2. Příspěvek 3.
Miroslav Kábrt, Vratislav Pechanec
Výpočet kompozitových plováků na letouny UL kategorie.
in Setkání uživatelů — Info dny MSC.Software s. r. o. 2001 — sborník. 1. vyd. Brno: MSC.Software s. r. o., 2001. ISBN 80-238-7111-0. Příspěvek 3.
Miroslav Kábrt
Pevnostní omezení letounu kategorie UL z hlediska pilota.
Pilot. XXXX 2001, roč. XXXX, č. XXXX, s. XXXX
Miroslav Kábrt, Vratislav Pechanec
Modelování vlastních frekvencí křídla větroně a porovnání s měřením.
Setkání uživatelů MSC.Software 2003 [CD-ROM]. Brno: MSC.Software s. r. o., 2003. [cit. 2004-08-07]. Adresář: /CZ_Paper_PDF/Vanessa_air.pdf
Miroslav Kábrt, Vratislav Pechanec
Analýza lepeno-nýtovaného křídla.
Setkání uživatelů MSC.Software 2004 [CD-ROM]. Brno: MSC.Software s. r. o., 2004. [cit. 2004-08-07]. Adresář: /Files/Kabrt_Pechanec_Vanessa_Air.pdf

Miroslav Kábrt je od roku 2000 externí spolupracovník Centra leteckého a kosmického výzkumu, podílí se na programech v oblasti kompozitů, měření spekter násobků a modálních zkoušek draku letounu realizovaných na Leteckém ústavu VUT Brno a na odboru letadel ČVUT Praha. V rámci této činnosti publikovány následující zprávy:

Miroslav Kábrt
Kompozitní materiály v konstrukci malých sportovních a UL letadel v ČR.
CLKV, 2000
Miroslav Kábrt
Pevnostní spoje v konstrukci malých sportovních a UL letadel.
CLKV, 2000
Miroslav Kábrt, Jaroslav Juračka
Kompozitové závěsy křídla letounu kategorie JAR-VLA.
CLKV, 2003
Od roku 2002 spoluřešitel grantu CLKV
Výzkum, vývoj a výroba zařízení pro zvýšení bezpečnosti letounů sledováním, záznamem a úpravou doby životnosti letounu v závislosti na skutečném provozním spektru násobků.
CLKV, 2004


Copyright © 2004 Vanessa Air, spol. s r. o.
Poslední aktualizace 8.8.2004