Historie společnosti Vanessa Air

Začátky

Firma vznikla roku 1997 oddělením projekční části firmy Vanessa plus s.r.o, která se od roku 1990 zabývala shodnou činností v oboru letectví. Obě firmy byly založeny bratry Miroslavem a Petrem Kábrty.

Naše hlavní aktivity jsou zaměřeny na konstrukční a výpočetní práce v oblasti ultralehkých a sportovních letadel, ale nebráníme se i mezioborovým zakázkám např. v automobilním či stavebním průmyslu. Ve zvláštní části našich webových stránek můžete najít podrobnosti o našich službách.

Za dobu naší existence jsme spolupracovali na vývoji mnoha projektů zejména ultralehkých letadel. Na stránkách s referencemi si můžete prohlédnout nejvýznamnější a nejzajímavější z nich .

V současné době máme tři zaměstnance a čtyři externí spolupracovníky. Na následující stránce je uvedena odborná způsobilost a praxe odpovědných pracovníků.

Sídlem firmy je východočeské město Litomyšl.Copyright © 2004 Vanessa Air, spol. s r. o.
Poslední aktualizace 8.8.2004