Poskytované služby

Pevnostní výpočty

Poskytujeme celý rozsah pevnostních výpočtů nutných pro návrh a certifikaci malých a sportovních letounů všech druhů konstrukce, s výjimkou aeroelastických jevů.

Naší pecialitou jsou návrhy a výpočty pevnostních kompozitů.

MKP model VL-3, analýza napjatosti
MKP model VL-3, analýza napjatosti
(pouze pro ilustraci)

Pevnostní analýzy jsou realizovány jednak na vlastním specializovaném programovém vybavení i v systému FEMAP pro řešení úloh metodou konečných prvků řešičem NX Nastran.

V současné době můžeme řešit úlohy MKP v oblasti lineární a základní nelineární statiky (deformace i materiálové vlastnosti), lineární stabilitní problémy, dále vlastní frekvence konstrukcí a teplotní problémy.Copyright © 2004 Vanessa Air, spol. s r. o.
Poslední aktualizace 8.8.2004