Reference — vojenský program

L159 Alca

Výrobce:
Aero Vodochody a. s., Odolena Voda

Prototyp L159B Alca

S touto firmou spolupracujeme na vývoji a výpočtech následujících kompozitových dílů letounu L159 Alca:

Schránka nouzové dávky

MKP model schránky nouzové dávky
MKP model schránky nouzové dávky

V závěru roku 2003 byl proveden návrh skladeb a pevnostní výpočty kompozitové schránky nouzové dávky, která současně slouží jako zádová opěrka ve vystřelovací sedačce pilota.

Tato nová schránka je oproti původní duralové anatomicky tvarovaná a vykazuje hmotnostní úsporu.

Kompozitové záplaty

S Leteckým odborem ČVUT FSI Praha jsme spolupracovali při návrhu metodiky oprav únavových poškození kovových konstrukcí kompozitovými záplatami.

Kompozitové křidélko

Předběžný MKP model křidélka
Předběžný MKP model křidélka

Nejprve byla v roce 2003 provedena předběžná pevnostní studie křidélka.

Následovalo podrobné dimenzování a pevnostní výpočty MKP.

Během roku 2005 probíhaly ve VZLÚ, a. s., Praha pevnostní zkoušky jednotlivých částí, které byly završeny zkouškou celého křidélka.
Copyright © 2004 Vanessa Air, spol. s r. o.
Poslední aktualizace 8.8.2004