Reference — všeobecné letectví

Raven 257

Výrobce:
Wolfsberg Aircraft a Letov air, Praha

Letoun Raven 257

Spolupracovali jsme také s  firmami Evektor a Letov Air na vývoji letounu Raven 257.

Prováděli jsme pevnostní výpočty ocasních ploch a centroplánu, včetně vytvoření rozsáhlých výpočetních modelů MKP.

Model MKP letoun Raven 257


Copyright © 2004 Vanessa Air, spol. s r. o.
Poslední aktualizace 8.8.2004