Poskytované služby

Návrhy zkoušek

Pevnostní zkouška křídla UFM-13, LÚ VUT Brno
Pevnostní zkouška kompozitového křídla UFM-13,
Letecký ústav VUT Brno

Jsme též schopni navrhnout, zajistit a zorganizovat pevnostní a letové zkoušky, které jsou nezbytné pro certifikaci malých letounů.

Také můžeme nabídnout i dílčí zkoušky potřebné pro řešení jednotlivých problémů při vývoji nebo zkoušky pro potvrzení výpočetních metod.

V praktickém provádění zkoušek firma spolupracuje s uznávanými zkušebnami jako např. Zkušebna Leteckého ústavu VUT Brno.Copyright © 2004 Vanessa Air, spol. s r. o.
Poslední aktualizace 8.8.2004